Sat, March 2, 2024

กรมชลประทานรีบดูดน้ำลดค่าความเค็ม-ภัยแล้ง ที่นครศรีฯ อย่างสม่ำเสมอ


นายประเพ่งดู จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน มอบหมายให้นายสุมองดู คุ้มครองธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักร ส่งข้าราชการแล้วก็เครื่องปั๊มน้ำของ ข้างทำการเครื่องยนต์ดูดน้ำที่ 4 (จังหวัดสงขลา) ส่วนเครื่องจักรดูดน้ำสำนักเครื่องกล ทำงานจัดตั้งเครื่องปั๊มน้ำแบบไฮดคอยลิคขนาด 24 นิ้ว(1.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ปริมาณ 1 เครื่องรอบๆลำคลองดินแดนกลุ่ม 1 ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตพื้นที่แผนการส่งน้ำแล้วก็ทะนุบำรุงปากพนังบน ที่ทำการชลประทานที่ 15 ช่วงวันที่ 26 มี.ค.ก่อนหน้าที่ผ่านมา โดยดูดน้ำจากลำคลองดินแดนเพื่อยกฐานะน้ำในลำคลองดินแดนเพื่อลดค่าความเค็มของน้ำสามารถดูดน้ำได้วันละ 79,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือทุเลาภัยแล้งลดค่าความเค็มของน้ำจากสถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่ได้ประโยชน์ 600 ครอบครัว
และก็ยังได้จัดตั้งเครื่องปั๊มน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกลน้ำมันดีเซลขนาด 12 นิ้ว (0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ปริมาณ 2 เครื่อง รอบๆลำคลองดินแดน กลุ่ม 3 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตพื้นที่แผนการส่งน้ำรวมทั้งทะนุบำรุงปากพนังบน ที่ทำการชลประทานที่ 15 โดยดูดน้ำจากลำคลองดินแดนเพื่อส่งไปยังลำคลองซอกซอยจุดต่างๆสามารถดูดน้ำได้วันละ 47,500 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือทุเลาภัยแล้งทางการเกษตรที่นาข้าว พืชสวนพืชไร่พื้นที่ได้ประโยชน์ 2,000 ไร่
ขณะเดียวกันนี้ก็ยังได้จัดตั้งเครื่องปั๊มน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์กลไกน้ำมันดีเซลขนาด 12 นิ้ว ปริมาณ 3 เครื่องรอบๆลำคลองใหม่จังหวัดสุรินทร์ (จัดตั้งหมู่บ้านละ 1 เครื่อง) บ้านตาขุนกลุ่ม 4 แล้วก็ 12 ตำบลเชียรเขาอำเภอสรรเสริญ รวมทั้งรอบๆลำคลองค้อ (จัดตั้ง 1 เครื่อง) บ้านหัวสวน กลุ่ม 7 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตพื้นที่แผนการส่งน้ำรวมทั้งรักษาปากพนังด้านล่างที่ทำการชลประทานที่ 15 โดยดูดน้ำจากลำคลองใหม่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ลำคลองค้อ เพื่อยกฐานะน้ำส่งไปยังลำคลองตรอกจุดต่างๆโดยสามารถดูดน้ำได้วันละ 71,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือทุเลาภัยแล้งทางการเกษตรท้องนาข้าว พืชสวนพืชไร่พื้นที่ได้ประโยชน์ 3,500 ไร่Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *