Mon, September 25, 2023

‘สุริชัย’ ครอบครองรางวัลศรีบุรพทิศ 64 ‘รุ่งวิทย์’ รับรางวัลเกียรติ หนุนสังคมไทยไ…


‘สุริชัย’ กิโลกรัมสมานฉันท์ ครอบครองรางวัลศรีทิศตะวันออก 64 ‘รุ่งวิทย์’ รับรางวัลเกียรติ หนุนสังคมไทยไม่ลืมเลือนดอกกุหลาบ สายประดิษฐ์
ช่วงวันที่ 31 มี.ค. ที่บ้านศรีบุริมทิศ กองทุนศรีบุริมทิศร่วมกับสัมพันธ์นักประพันธ์ที่เมืองไทย จัดงานวาระครบรอบชาตกาล 116 ปี ดอกกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบุรพทิศ โดยในงานดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมีการประกาศนามผู้ได้รับรางวัลศรีบุรพทิศรายปี 2564เป็นศ.จ.สุริชัย หวันแก้ว นักคิดค้น นักสันติวิธี และก็นักสังคมวิทยามีชื่อเสียง โดยส่งผลงานหลายด้าน เป็นต้นว่า ที่มีความสำคัญในการรบความยั่งยืนของผู้คน ความแตกต่างทางด้านสังคม ต่างจังหวัดเรียนรู้ เดี๋ยวนี้เป็นประธานประธาน Asian Rural Sociological Association (ARSA) แล้วก็ได้รับการตั้งโดยประธานรัฐสภาให้เป็น 1 ในคณะกรรมการสมานฉันท์
นอกเหนือจากนี้ ในปี 2564 มีผู้ได้รับรางวัลศรีทิศตะวันออกเกียรติหมายถึงนายรุ่งวิทย์ กาญจน์อภิชน ในฐานะผู้มีหน้าที่เกื้อหนุนผลักดันให้ชื่อศรีบุริมทิศปรากฏในวงการวรรณกรรมไทย
ศ.จ. สุริชัย นับว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลศรีบุริมทิศลำดับที่ 30 สำหรับคนที่เคยได้รับรางวัลดังที่กล่าวถึงแล้ว เช่น นายขรรค์ชัย บุนปาน , นายสุจิตต์ วงษ์เทศ, นายเสถียร จันทิมาธร , ศ.จ. ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศรี, ศ.จ.ดร.นิธิ เอียวศรีตระกูล, นายสุชาติ ความเจริญรุ่งเรืองศรี , นายสุลักษณ์ ศิวรักษา, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ฯลฯ โดยผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพาทิศอันดับแรกเป็น นายศักดาชัย บำรงวงศ์วาน หรือเสนีย์ เสาวตระกูล ผู้ครอบครองผลงาน ‘ภูติผีปีศาจ’

ดังนี้ รางวัลศรีบุรพทิศ เป็นรางวัลที่มอบสำหรับนักแสดง นักคิดค้นนักประพันธ์ แล้วก็คนทำข่าว ผู้ส่งผลงานอันมีคุณค่ามีชีวิตที่เป็นตัวอย่าง เป็นกิจกรรมหนึ่งของ “กองทุนศรีบุริมทิศ” ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อระลึกและก็เผยแพร่ชื่อเสียงของ ดอกกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบูรพาทิศ (31 มี.ค. พุทธศักราช 2448 – 16 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2517) นักประชาธิปไตย ผู้เขียน คนทำข่าวคนสำคัญของไทยและก็ของโลก มีงานนิพนธ์นานัปการทั้งยังในแบบอย่างนิยาย เรื่องสั้น สารคดี บทความ บทกลอน นิพนธ์แล้วก็เรื่องแปล ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เชิดชูให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
พิธีการมอบรางวัลศรีบุรพทิศ จะมีขึ้นในวันที่ 5 เดือนพฤษภาคมของทุกปี ในงานวันคนเขียนซึ่งจัดโดยชมรมคนเขียนที่เมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *